29

-

       !

 

 

                                                         

        

     
       

                             

    

-   

                           

 

             

 

 

 

 

                   

 

- 482- 15.09.2015

  " , "

                                        
   ().
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                     

 

        

  
 http://.        www.zakon.gov.ru/hot_line                 http://gorod.gov.spb.ru/                             http://gu.spb.ru                                                       

 

 

" "

576-7765

 

 

 

 

 

                                                                         

    

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

08.02.2017
e-Publish